Inicio da actividade no blog - Inicio de la actividad en el blog

Benvidos tod@s a este blog:

Son Francisco Canosa, doutor en xeoloxía e promotor de diferentes actividades de divulgación da xeoloxía a distintos niveis educativos, do mesmo xeito teño máis de 15 anos de experiencia no deseño e realización de rutas xeolóxicas. O ano pasado fun o coordinador e creador das xeorutas no concello de Ribadeo, ás que se apuntaron máis de 3000 persoas.

Este verán poñeranse en marcha varias rutas xeolóxicas ou xeorutas en distintos concellos de Galicia, nestes intres estase a traballar na súa xestión, deseño e organización. Tan pronto se poida seredes puntualmente informados das datas, localidades e tipo de xeoruta que se vai ofertar.

Agardo que algunha delas poida ser do voso interese. Un cordial saúdo.


Francisco Canosa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bienvenidos tod@s a este blog:

Soy Francisco Canosa, doctor en geología y promotor de diferentes actividades de divulgación de la geología a distintos niveles educativos, del mismo modo tengo más de 15 años de experiencia en el diseño y realización de rutas geológicas. El año pasado fui el coordinador y creador de las georutas en el ayuntamiento de Ribadeo, a las que se apuntaron más de 3000 personas.

Este verano se pondrán en marcha varias rutas geológicas o georutas en distintos ayuntamientos de Galicia, en estos momentos se está trabajando en su gestión, diseño y organización. Tan pronto se pueda seréis puntualmente informados de las fechas, localidades y tipo de georuta que se va a ofertar.

Espero que alguna de ellas pueda ser de vuestro interés. Un cordial saludo.


Francisco Canosa